Zadania Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Pojedynczy Punkt Kontaktowy w kraju związkowym Brandenburgia (EAPBbg), instytucja podporządkowana Ministerstwu Gospodarki i Spraw Europejskich, działa od 28.12.2009 r. na rzecz usługodawców i jest do ich dyspozycji w sprawach pośrednictwa w procedurach i udzielania informacji.

Instytucja Pojedynczego Punktu Kontaktowego opiera się na Dyrektywie Usługowej UE. Można tu załatwić istotne procedury i formalności i uprościć w ten sposób znacznie podjęcie lub wykonywanie działalności usługowej. Dzięki działalności EAPBbg odczuwalnemu skróceniu ulegają procedury administracyjne dla usługodawców z kraju i zagranicy w kraju związkowym Brandenburgia.

Zespół EAPBbg podejmuje przy tym następujące zadania:

1. Udostępnianie informacji

EAPBbg udostępnia Państwu na swoim portalu internetowym eap.brandenburg.de obszerne informacje. Szybko i w niezbiurokratyzowany sposób otrzymają Państwo informacje dotyczące m.in. następujących obszarów tematycznych:

Pojedynczy Punkt Kontaktowy w kraju związkowym Brandenburgia (EAPBbg), instytucja podporządkowana Ministerstwu Gospodarki i Spraw Europejskich, działa od 28.12.2009 r. na rzecz usługodawców i jest do ich dyspozycji w sprawach pośrednictwa w procedurach i udzielania informacji.

Instytucja Pojedynczego Punktu Kontaktowego opiera się na Dyrektywie Usługowej UE. Można tu załatwić istotne procedury i formalności i uprościć w ten sposób znacznie podjęcie lub wykonywanie działalności usługowej. Dzięki działalności EAPBbg odczuwalnemu skróceniu ulegają procedury administracyjne dla usługodawców z kraju i zagranicy w kraju związkowym Brandenburgia.

Zespół EAPBbg podejmuje przy tym następujące zadania:

1. Udostępnianie informacji

EAPBbg udostępnia Państwu na swoim portalu internetowym eap.brandenburg.de obszerne informacje. Szybko i w niezbiurokratyzowany sposób otrzymają Państwo informacje dotyczące m.in. następujących obszarów tematycznych:

2. Doradztwo

EAPBbg odpowiada sprawnie na Państwa zapytania o informacje i pomoc telefonicznie, przez e-mail, fax lub drogą pocztową. Prosimy nie zwlekać i bezpośrednio kontaktować się z nami w przypadku powstania dodatkowych pytań.

3. Załatwianie procedur drogą elektroniczną

Procedury i formalności wymagane w celu podjęcia lub wykonywania działalności usługowej w kraju związkowym Brandenburgia przeprowadzić drogą elektroniczną poprzez EAPBbg.

W tym celu mogą Państwo przeprowadzić w obszarze chronionym portalu internetowego EAPBbg procedury w poszczególnych organach i załatwić je w centralny sposób. Po wprowadzeniu danych wymaganych w odniesieniu do państwa przedsięwzięcia mogą Państwo wypełnić online niezbędne formularze i złożyć dokumenty. EAPBbg koordynuje procedurę jako jej pośrednik między Państwem jako usługodawcami i odpowiednimi właściwymi organami. Następnie otrzymają Państwo również odpowiedź właściwych organów drogą elektroniczną od EAPBbg. 

Mogą Państwo obecnie przeprowadzić przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy w kraju związkowym Brandenburgia m.in. następujące procedury:

  • ogólna procedura zgłoszenia związana z rejestracją, zmianą i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej;
  • postępowanie pozwoleniowe w rodzajach działalności wymagających pozwoleń;
  • procedury związane z uprawnieniami zawodowymi i wpisem do rejestru osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • procedury nietypowe dla nieokreślonych bliżej spraw.

Możliwe jest oczywiście przeprowadzenie procedur administracyjnych w formie dokumentów papierowych.

2. Doradztwo

EAPBbg odpowiada sprawnie na Państwa zapytania o informacje i pomoc telefonicznie, przez e-mail, fax lub drogą pocztową. Prosimy nie zwlekać i bezpośrednio kontaktować się z nami w przypadku powstania dodatkowych pytań.

3. Załatwianie procedur drogą elektroniczną

Procedury i formalności wymagane w celu podjęcia lub wykonywania działalności usługowej w kraju związkowym Brandenburgia przeprowadzić drogą elektroniczną poprzez EAPBbg.

W tym celu mogą Państwo przeprowadzić w obszarze chronionym portalu internetowego EAPBbg procedury w poszczególnych organach i załatwić je w centralny sposób. Po wprowadzeniu danych wymaganych w odniesieniu do państwa przedsięwzięcia mogą Państwo wypełnić online niezbędne formularze i złożyć dokumenty. EAPBbg koordynuje procedurę jako jej pośrednik między Państwem jako usługodawcami i odpowiednimi właściwymi organami. Następnie otrzymają Państwo również odpowiedź właściwych organów drogą elektroniczną od EAPBbg. 

Mogą Państwo obecnie przeprowadzić przez Pojedynczy Punkt Kontaktowy w kraju związkowym Brandenburgia m.in. następujące procedury:

  • ogólna procedura zgłoszenia związana z rejestracją, zmianą i wyrejestrowaniem działalności gospodarczej;
  • postępowanie pozwoleniowe w rodzajach działalności wymagających pozwoleń;
  • procedury związane z uprawnieniami zawodowymi i wpisem do rejestru osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
  • procedury nietypowe dla nieokreślonych bliżej spraw.

Możliwe jest oczywiście przeprowadzenie procedur administracyjnych w formie dokumentów papierowych.


Array ( [cms_session] => Array ( [access] => [settings] => [cache] => [temp] => Array ( ) ) )

Durch Betätigen der Schaltfläche „Zustimmen“ wird ein YouTube-Video eingebunden und Sie bestätigen, dass Sie die Google-Datenschutzerklärung gelesen haben. Damit erteilen Sie Ihre Einwilligung, dass Google auf dem von Ihnen verwendeten Endgerät Cookies setzt, die einer Analyse des Nutzungsverhaltens dienen können. Näheres zur Cookie-Verwendung durch YouTube und Google finden Sie in der Cookie-Policy.