Menu Główne

Europejska legitymacja zawodowa

Charakterystyka:

Celem Europejskiej Legitymacji Zawodowej jest ułatwienie uznawania kwalifikacji zawodowych w Europie poza granicami kraju pochodzenia i umożliwienie osobom wykonującym zawody regulowane pracę w obrębie całej Unii Europejskiej. Uzyskane to ma być przede wszystkim poprzez silniejsze włączenie właściwych organów krajów pochodzenia oraz wykorzystanie procedur elektronicznych. Europejska Legitymacja Zawodowa nie jest papierowym dokumentem, lecz elektronicznym certyfikatem, który zapisywany jest przez wystawiający go urząd w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). W ten sposób właściwe organy w innych państwach członkowskich UE/ EOG mogą uzyskać informacje o kwalifikacjach zawodowych posiadacza legitymacji.

Zawody:

Europejska Legitymacja Zawodowa zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/983. Komisji z dnia 24.06.2015 może być wystawiona dla następujących zawodów:

  1. Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną
  2. Farmaceuci (podstawowy poziom wykształcenia)
  3. Fizjoterapeuci
  4. Przewodnicy górscy
  5. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

 Właściwe organy:

Dla zawodów podanych pod numerami 1, 2 i 3:

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit
Abteilung Gesundheit
Dezernat G1
Postfach 90 02 36
14438 Potsdam
Tel.: 0331/ 8683-810
Tel.: 0331/ 8683-826

dezernatG1@lavg.brandenburg.de

Dla zawodu podanego pod numerem 4:

Technische Universität München
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
Uptown München-Campus D
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München

dekanat.sport@tum.de

Dla zawodu podanego pod numerem 5:

Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Telefon: 0331 866 0Telefax: 0331 8661533

poststelle@mwe.brandenburg.de

Wniosek online:

Mogą Państwo złożyć wniosek o Europejską Legitymację Zawodową online za pośrednictwem portalu "Twoja Europa" – portal internetowy Komisji Europejskiej.

Charakterystyka:

Celem Europejskiej Legitymacji Zawodowej jest ułatwienie uznawania kwalifikacji zawodowych w Europie poza granicami kraju pochodzenia i umożliwienie osobom wykonującym zawody regulowane pracę w obrębie całej Unii Europejskiej. Uzyskane to ma być przede wszystkim poprzez silniejsze włączenie właściwych organów krajów pochodzenia oraz wykorzystanie procedur elektronicznych. Europejska Legitymacja Zawodowa nie jest papierowym dokumentem, lecz elektronicznym certyfikatem, który zapisywany jest przez wystawiający go urząd w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). W ten sposób właściwe organy w innych państwach członkowskich UE/ EOG mogą uzyskać informacje o kwalifikacjach zawodowych posiadacza legitymacji.

Zawody:

Europejska Legitymacja Zawodowa zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/983. Komisji z dnia 24.06.2015 może być wystawiona dla następujących zawodów:

  1. Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną
  2. Farmaceuci (podstawowy poziom wykształcenia)
  3. Fizjoterapeuci
  4. Przewodnicy górscy
  5. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

 Właściwe organy:

Dla zawodów podanych pod numerami 1, 2 i 3:

Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit
Abteilung Gesundheit
Dezernat G1
Postfach 90 02 36
14438 Potsdam
Tel.: 0331/ 8683-810
Tel.: 0331/ 8683-826

dezernatG1@lavg.brandenburg.de

Dla zawodu podanego pod numerem 4:

Technische Universität München
Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften
Uptown München-Campus D
Georg-Brauchle-Ring 60/62
80992 München

dekanat.sport@tum.de

Dla zawodu podanego pod numerem 5:

Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Telefon: 0331 866 0Telefax: 0331 8661533

poststelle@mwe.brandenburg.de

Wniosek online:

Mogą Państwo złożyć wniosek o Europejską Legitymację Zawodową online za pośrednictwem portalu "Twoja Europa" – portal internetowy Komisji Europejskiej.