Menu Główne

Uznawanie europejskich kwalifikacji zawodowych

Dla kogo?

Dla wszystkich osób z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego Unia Europejska stworzyła dyrektywą 2005/36/WE warunki, aby w prosty sposób uznawać kwalifikacje zawodowe w innym kraju celem wykonywania tam zawodu.

Po co?

Jest to wymagane, jeżeli chodzi zawód, którego wykonywanie uzależnione jest od udokumentowania umiejętności i świadectw kwalifikacji. Dla ułatwienia w pojedynczych punktach kontaktowych dostępne są informacje, jakich zawodów to dotyczy oraz jakie wykształcenie przewidziane jest w danym kraju. Dodatkowo istnieje centralny dostęp do procedur właściwych instytucji.

W jakiej sytuacji?

Kiedy zawód był wykonywany w innym kraju członkowskich i nie podlega tam reglamentacjom, albo kiedy wymagane tam kwalifikacje zostały zdobyte w kraju pochodzenia, a teraz zawód ma być wykonywany w Brandenburgii. Jeżeli zawód jest tutaj reglamentowany, to wymagane jest uznanie kwalifikacji zdobytych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, kiedy przedstawiciel tego zawodu chce przenieść swoją działalność na teren Niemiec.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego Unia Europejska stworzyła dyrektywą 2005/36/WE warunki, aby w prosty sposób uznawać kwalifikacje zawodowe w innym kraju celem wykonywania tam zawodu.

Po co?

Jest to wymagane, jeżeli chodzi zawód, którego wykonywanie uzależnione jest od udokumentowania umiejętności i świadectw kwalifikacji. Dla ułatwienia w pojedynczych punktach kontaktowych dostępne są informacje, jakich zawodów to dotyczy oraz jakie wykształcenie przewidziane jest w danym kraju. Dodatkowo istnieje centralny dostęp do procedur właściwych instytucji.

W jakiej sytuacji?

Kiedy zawód był wykonywany w innym kraju członkowskich i nie podlega tam reglamentacjom, albo kiedy wymagane tam kwalifikacje zostały zdobyte w kraju pochodzenia, a teraz zawód ma być wykonywany w Brandenburgii. Jeżeli zawód jest tutaj reglamentowany, to wymagane jest uznanie kwalifikacji zdobytych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, kiedy przedstawiciel tego zawodu chce przenieść swoją działalność na teren Niemiec.