Menu Główne

Dla klientów firm zagranicznych

Są Państwo klientem lub zleceniodawcą przedsiębiorstwa usługowego, które w ramach Dyrektywy Usługowej UE działa w kraju związkowym Brandenburgia i mają Państwo pytania związane z przysługującymi Państwu prawami? A może chcą państwo bezpiecznie i zgodnie z prawem udzielić zlecenia transgranicznie działającemu usługodawcy z innego państwa członkowskiego UE?

Wszechstronne informacje dotyczące Państwa praw jako konsumentów lub dotyczące ustawowych warunków ramowych, pod którymi usługodawcy z innych państw członkowskich UE mogą prowadzić swą działalność, znajdą państwo na stronie internetowej Portal 21.

Portal ten udostępniony jest Państwu przez Federalne Ministerstwa Gospodarki i Technologii oraz Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów.

Mogą tam Państwo uzyskać informacje dotyczące m.in. następujących tematów:

 • prawodawstwo dotyczące umów, gwarancji i rękojmi oraz upadłości w państwach członkowskich UE
 • wysoki standard ochrony konsumentów w państwach członkowskich UE
 • kwestia, które prawo znajduje zastosowanie w przypadku transakcji transgranicznych
 • szczególne regulacje w zagranicznym prawie dotyczącym usług
 • możliwości ochrony prawnej
 • punkty kontaktowe dla przedsiębiorców i konsumentów udzielające porad i wsparcia w kwestiach związanych z narodowym i transgranicznym prawem dotyczącym usług. 

Tu znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytania:

O organach rozstrzygających spory konsumenckie informuje Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości za pomocą listy zarejestrowanych w Niemczech organów rozstrzygających spory konsumenckie  (PDF, 2 MB, strona internetowa Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz Komisja Europejska na portalu Internetowe rozstrzyganie sporów (strona internetowa Komisji Europejskiej).

Są Państwo klientem lub zleceniodawcą przedsiębiorstwa usługowego, które w ramach Dyrektywy Usługowej UE działa w kraju związkowym Brandenburgia i mają Państwo pytania związane z przysługującymi Państwu prawami? A może chcą państwo bezpiecznie i zgodnie z prawem udzielić zlecenia transgranicznie działającemu usługodawcy z innego państwa członkowskiego UE?

Wszechstronne informacje dotyczące Państwa praw jako konsumentów lub dotyczące ustawowych warunków ramowych, pod którymi usługodawcy z innych państw członkowskich UE mogą prowadzić swą działalność, znajdą państwo na stronie internetowej Portal 21.

Portal ten udostępniony jest Państwu przez Federalne Ministerstwa Gospodarki i Technologii oraz Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów.

Mogą tam Państwo uzyskać informacje dotyczące m.in. następujących tematów:

 • prawodawstwo dotyczące umów, gwarancji i rękojmi oraz upadłości w państwach członkowskich UE
 • wysoki standard ochrony konsumentów w państwach członkowskich UE
 • kwestia, które prawo znajduje zastosowanie w przypadku transakcji transgranicznych
 • szczególne regulacje w zagranicznym prawie dotyczącym usług
 • możliwości ochrony prawnej
 • punkty kontaktowe dla przedsiębiorców i konsumentów udzielające porad i wsparcia w kwestiach związanych z narodowym i transgranicznym prawem dotyczącym usług. 

Tu znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytania:

O organach rozstrzygających spory konsumenckie informuje Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości za pomocą listy zarejestrowanych w Niemczech organów rozstrzygających spory konsumenckie  (PDF, 2 MB, strona internetowa Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz Komisja Europejska na portalu Internetowe rozstrzyganie sporów (strona internetowa Komisji Europejskiej).

Pomoc: