Gospodarczy działanie

Dla kogo?

Osoby zakładające działalność gospodarczą, firmy, biznesmeni, osoby wolnych zawodów w Brandenburgii, wszystkie osoby zainteresowane świadczeniem usług transgranicznych w Brandenburgii oraz wszyscy, którzy chcą poprzez swój oddział w Brandenburgii uczestniczyć w życiu gospodarczym.

Po co?

Jako centralny dostęp do procedur administracyjnych, czy to online w szczególności w przypadku obowiązkowych zgłoszeń przedsiębiorców [niem. Gewerbeanzeigen], czy to do informacji o treściach i formalnościach dostępu online właściwych instytucji, czy to do informacji o treściach i formalnościach procedur jeszcze niedostępnych drogą internetową.

W jakiej sytuacji?

Tak samo jak w przypadku obowiązkowych zgłoszeń przedsiębiorców [niem. Gewerbeanzeigen]: zgłoszenie działalności w fazie początkowej, zgłoszenia zmian w fazie prowadzenia działalności oraz wymeldowanie na koniec prowadzenia działalności. W przyszłości będzie udostępnianych coraz więcej usług administracyjnych przede wszystkim dotyczących fazy bieżącej działalności. Szczególna uwaga skoncentrowana będzie na procedurach administracyjnych, co do których regulacje ustawowe przewidują, że mogą być realizowane przez pojedyncze punkty kontaktowe (zgodnie z § 71a ustawy o postepowaniu administracyjnym).

Dla kogo?

Osoby zakładające działalność gospodarczą, firmy, biznesmeni, osoby wolnych zawodów w Brandenburgii, wszystkie osoby zainteresowane świadczeniem usług transgranicznych w Brandenburgii oraz wszyscy, którzy chcą poprzez swój oddział w Brandenburgii uczestniczyć w życiu gospodarczym.

Po co?

Jako centralny dostęp do procedur administracyjnych, czy to online w szczególności w przypadku obowiązkowych zgłoszeń przedsiębiorców [niem. Gewerbeanzeigen], czy to do informacji o treściach i formalnościach dostępu online właściwych instytucji, czy to do informacji o treściach i formalnościach procedur jeszcze niedostępnych drogą internetową.

W jakiej sytuacji?

Tak samo jak w przypadku obowiązkowych zgłoszeń przedsiębiorców [niem. Gewerbeanzeigen]: zgłoszenie działalności w fazie początkowej, zgłoszenia zmian w fazie prowadzenia działalności oraz wymeldowanie na koniec prowadzenia działalności. W przyszłości będzie udostępnianych coraz więcej usług administracyjnych przede wszystkim dotyczących fazy bieżącej działalności. Szczególna uwaga skoncentrowana będzie na procedurach administracyjnych, co do których regulacje ustawowe przewidują, że mogą być realizowane przez pojedyncze punkty kontaktowe (zgodnie z § 71a ustawy o postepowaniu administracyjnym).