Środki zaskarżenia

Pojedynczy Punkt Kontaktowy w kraju związkowym Brandenburgia koordynuje – na życzenie usługodawcy – załatwianie wszelkich procedur i formalności koniecznych do podjęcia działalności usługowej.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy wspiera usługodawcę podczas całej procedury aż do uzyskania ostatecznej decyzji właściwych władz.

Natychmiast po otrzymaniu przez usługodawcę wnioskowanego pozwolenia, względnie odrzucenia wniosku o przyznanie pozwolenia, kończy się zakres działalności Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z decyzją urzędową, gdyż np. odmówiono mu wnioskowanego pozwolenia lub wbrew jego wnioskowi opatrzono je dodatkowymi warunkami lub innymi ustaleniami, musi on wystąpić przeciwko obciążającej go decyzji samodzielnie. Winien on przy tym przestrzegać załączonego do decyzji pouczenia o środkach zaskarżenia.

Usługodawca dysponuje zasadniczo następującymi środkami zaskarżenia:

Pojedynczy Punkt Kontaktowy w kraju związkowym Brandenburgia koordynuje – na życzenie usługodawcy – załatwianie wszelkich procedur i formalności koniecznych do podjęcia działalności usługowej.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy wspiera usługodawcę podczas całej procedury aż do uzyskania ostatecznej decyzji właściwych władz.

Natychmiast po otrzymaniu przez usługodawcę wnioskowanego pozwolenia, względnie odrzucenia wniosku o przyznanie pozwolenia, kończy się zakres działalności Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie zgadza się z decyzją urzędową, gdyż np. odmówiono mu wnioskowanego pozwolenia lub wbrew jego wnioskowi opatrzono je dodatkowymi warunkami lub innymi ustaleniami, musi on wystąpić przeciwko obciążającej go decyzji samodzielnie. Winien on przy tym przestrzegać załączonego do decyzji pouczenia o środkach zaskarżenia.

Usługodawca dysponuje zasadniczo następującymi środkami zaskarżenia: