Menu Główne

Usługi administracyjne

Czy chcieliby Państwo założyć w Brandenburgii firmę, wykonywać tu wolny zawód lub też działać transgranicznie? Znajdą tu Państwo informacje dotyczące niezbędnych w tym celu procedur administracyjnych.

Czy chcieliby Państwo założyć w Brandenburgii firmę, wykonywać tu wolny zawód lub też działać transgranicznie? Znajdą tu Państwo informacje dotyczące niezbędnych w tym celu procedur administracyjnych.